Platinum Award
2006
Pastello
The Ponte Giulio “Pastello  line incorporates the colors from current fashion. A safe, durable, clean bathroom doesn't have to look like a butcher shop with stainless steel. Use colors direct from the runway in Milan.
Ponte Giulio USA, Corp
Have you been looking for a way to design warm and attractive ADA compliant bathrooms, but the typical stainless steel products leave you with a cold and institutional result? I would like to introduce Ponte Giulio color coated bathroom accessories. Our passion at Ponte Giulio is to provide products that make using the bathroom safe, but also create a beautiful environment that can be appreciated by all. What are the benefits of using colored and coated safety products? Superior non-slip surface. One misconception is that a knurled surface provides the best grip. For knurling to work effectively you have to have a strong enough grip for the skin on your hand to press into the valleys of the knurling. The clients that are most apt to need a grab bar may not have the hand strength to make it effective. Our polyamide surface coating acts like a set of brakes either wet or dry. Option to include color. From a practical stand point we have introduced color so that you can create a contrast against the wall color so clients can visually locate the bars and seats. Color also gives your design team freedom to create unique and non-institutional environments. No Oxidation. Every metal, even the finest quality stainless steel will oxidize over time. A once brilliant finish will fade. Our steel core coated surface remains fresh and attractive year after year of service. Soft and warm. In reality the surface temperature of our coated grab bars is the same as any metallic grab bar. Physics actually plays a trick on the body and your perception of cold and warm. With metallic bars when your hand touches the surface the metal pulls the heat from your body and the perception is cold. Our polyamide surface does not conduct heat so when your hand touches the surface if reflects back the heat from your hand and your body perceived it to be warm. No electrostatic charge. The furthest thing from your mind when specifying a grab bar or seat could be electrocution. Our 2.5mm thick coated surface insulates the frame of the grab bar so regardless of how electricity might be introduced, through the wall or from an appliance in the bathroom the charge will not conduct through our safety equipment. Installation. Our mounting flange is equipped with an 11 hole design. This is a small detail, but for the installer it gives them the flexibility to choose the mounting holes that are least invasive to the wall and find the wall stud for a secure and safe installation. Team spirit. We are capable of manufacturing any color. Create a one of a kind bathroom for universities, schools or match company colors.
Address: W241 S4021 Rockwood Circle
City: Waukesha
State: WI
Zip: 53189
Country: United States
Phone:
Fax: (877) 766-8301
Website: http://www.pontegiuliousa.com
more info »
Comments
Please login or register to leave a comment
No comments for this product.
Call For Entries - 2018-19 ADEX Awards
Official winners